top of page
FB_IMG_1591494670219.jpg

หนังสือจากประสบการณ์

เนื้อหาจากประสบการณ์การบรรยายธรรม และเหตุการณ์เรื่องราวที่ได้ประสบพบมา เป็นภาษาง่ายๆตามแบบสบายๆที่หวังว่าจะช่วยให้ท่านผู้อ่านเกิดแง่คิดมุมมองที่จักเป็นประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ไม่มากก็น้อย อย่างน้อยก็เชื่อว่าจะช่วยจุดประกายความคิดให้ได้ศึกษาค้นคว้าในลำดับต่อไป

bottom of page