top of page

การสร้างท่านท้าวเวสสุวรรณ ณ พุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐม เลาขวัญ กาญจนบุรี

ท้าวเวสสุวรรณ

องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณ สูง ๑๒ เมตร
องค์เทวะมหาราชเป็นผู้มีหน้าที่ปกป้องรักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนา
และเป็นเทพเจ้าผู้ดูแลรักษาขุมทรัพย์คลังมหาสมบัติทั้งปวงบนโลกธาตุนี้

20220318_141548.jpg

กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมตัวกันสร้างพระใหญ่ ใช้ชื่อกลุ่ม "คนสร้างพระ พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์" มีกุศลเจตนาจักสร้างพระใหญ่ให้ได้ ๒๘ พระองค์ มาบัดนี้ได้มีดำริร่วมกันว่าพระพุทธรูปหน้าตัก ๑๐ ศอก ๗ องค์ ที่จะครบ ๒๘ พระองค์นั้น จะประดิษฐานที่สถานปฏิบัติธรรมที่จะช่วยกันสร้างและพัฒนาขึ้นมา และได้รวบรวมปัจจัยทุนทรัพย์ซื้อที่ดินได้ประมาณ ๓๐ ไร่ ที่ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จึงเป็นที่มาของชื่อสถานปฏิบัติธรรม "พุทธสถาน พระพุทธเจ้า ๗ พระองค์" ต่อมาได้มีการสร้าง “สมเด็จองค์ปฐม” ขึ้นมาเป็นพระประธาน ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำแบบพิมพ์ จึงมีการเปลี่ยนชื่อสถานที่เป็น "พุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐม" และมาบัดนี้ก็กำลังสร้างท้าวเวสสุวรรณเพื่อมาดูแลสถานที่แห่งนี้ ***ตำนานคนสร้างพระ***

20220302_114711_01.jpg

พระอุณาโลม

ประดับกลางพระนลาฏ เป็นหยกจักรพรรดิสีเขียว หยกโบราณแท้ สมัยรัชกาลที่ ๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร

ดวงพระเนตร ๒ ดวง
หยกโบราณแท้ สีแดง สมัยรัชกาลที่ ๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เซนติเมตร

หัวแหวนพระธำมรงค์
หยกโบราณแท้ สมัยรัชกาลที่ ๕ จำนวน ๑๐ องค์ รูปวงรีขนาด ๒ X ๓ เซนติเมตร

สร้อยสังวาลย์
หยกโบราณแท้สมัยรัชกาลที่ ๕ รูปหยดน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๙ องค์

 

ผู้ที่ร่วมอธิษฐานจิตและขึ้นไปประดับตกแต่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณแม่อรพรรณ วิเศษมงคลชัย
พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย
สมชัย วิเศษมงคลชัย
สุพัตรา สีดาคำ
วินัย รุ่งสว่าง
สุนนจ์ คำทรัพย์ (ช่างอ๊อด)

 

พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนแห่งการร่วมบุญนี้ทุกท่าน
ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลของท่านทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา กำลังความสามารถ กำลังแห่งความดี ตราบจนบรรลุซึ่ง มรรคผลและนิพพานในที่สุดนี้เทอญ

20220302_114711_01_edited.jpg
20220302_114711_01.jpg
20220606_0841461654587768.jpg

ณ พุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐม
เลาขวัญ กาญจนบุรี
วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

เป็นอีกหนึ่งวันแห่งชัยมงคลที่การรังสรรค์ปั้นแต่ง องค์ท่านท้าวเวสสุวรรณสำเร็จลงแล้วอย่างสมบูรณ์ ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมบุญกุศลจากศรัทธาผู้คนทั้งหลาย ซึ่งเริ่มสร้างในช่วงปลายเดือนมกราคม
มาเสร็จสิ้นในวันนี้วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยประมาณเวลาการสร้าง ๔ เดือนเศษ 
จึงเป็นโอกาสอันดีที่จักได้พูดคุยสนทนากับศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระอันจักเป็นประโยชน์ต่อศรัทธาประสาทะในความเจริญงอกงามในธรรมยิ่งๆขึ้นไปและเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของพุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐม เลาขวัญ กาญจนบุรี

นับเป็นอีกหนึ่งตำนานแห่งบัญชีบุญกุศลที่จักเป็นพลวปัจจัยให้เราท่านทั้งหลายได้มีความเจริญในกำลังทรัพย์ กำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา กำลังความสามารถ กำลังแห่งความดี ตราบจนบรรลุซึ่งมรรคผลและนิพพานในที่สุด

 

ผู้ที่ร่วมพูดคุยสนทนาคือ คุณสุนนจ์ คำทรัพย์ คุณพลภัทร์ คำทรัพย์
คุณสมชัย วิเศษมงคลชัย

 

 

ผู้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในตำนานการสร้างคือ

พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย และคุณสุพัตรา สีดาคำ

20220302_114711_01.jpg

เรื่องของท่านท้าวเวสสุวรรณ เป็นประเด็นที่มีผู้กล่าวขานถึงมากในยุคปัจจุบันนี้ จึงขอถือโอกาสนำเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎก ที่ได้กล่าวถึงท่านท้าวเวสสุวรรณพอเป็นสังเขป เพื่อให้เกิดศรัทธาปสาทะในความเจริญงอกงามทางธรรมที่สูงยิ่งๆขึ้นไป ตราบจนบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานในที่สุด

20220606_0841461654587785.jpg
20220302_114711_01.jpg
20220626_130140.jpg

พิธีบวงสรวงถวายผ้าแดงแด่ท่านท้าวเวสสุวรรณ ณ พุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐม เลาขวัญ กาญจนบุรี วันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

bottom of page