top of page
saadjit.jpg
  • Google Places Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

สอาดจิตต์ ธรรมสถาน

จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์

บูชาพระคุณแด่พ่อและแม่

ผู้เป็น "ร่มไม้ที่หายไป"

ได้ใช้ชื่อของแม่ คุณหญิงสอาดจิตต์ วรสุนทโรสถ ต.จ.

แม่ผู้ให้ชีวิต แม่ผู้กล่อมเกลาจิตวิญญาณ

และแม่ผู้เป็นครูทางธรรมคนแรกของบุตร

 

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

ไม่มีอะไรในโลกที่เป็นเรื่องบังเอิญ

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ

 

ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี

ความสุขย่อมไปตามเขา เพราะสุจริต 3 อย่างนั้น

เหมือนดังเงาตามตัวไปฉะนั้น

ความเป็นมา

จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์บูชาพระคุณแด่พ่อและแม่ ผู้เป็น "ร่มไม้ที่หายไป" ได้ใช้ชื่อของแม่ คุณหญิงสอาดจิตต์ วรสุนทโรสถ ต.จ.  แม่ผู้ให้ชีวิต แม่ผู้กล่อมเกลาจิตวิญญาณ และแม่ผู้เป็นครูทางธรรมคนแรกของบุตร

ความเป็นมา

แนวความคิดและวิธีการออกแบบอาคาร

จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้

ต้นอานันทโพธิ์

ผ้าป่าสามัคคี เพื่อสำนักปฏิบัติธรรมภูริทัตตะ

Buddha%20Image_edited.jpg

พุทธวิทยาศาสตร์

ธรรมบรรยาย "พุทธวิทยาศาสตร์" และร่วมสนทนาธรรมกับ พระอาจารย์ ดร.รุ่งเรือง ปภัสสโร วัดโสมนัสวรวิหาร ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.

พุทธวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 จาก 5

พุทธวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 จาก 5

พุทธวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3 จาก 5

พุทธวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 4 จาก 5

พุทธวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 5 จาก 5

ธัมมวิจยะ จิตอยู่ที่ไหน

20171104_155914.jpg

อิทธิบาท 4

วันที่ 23 พค เวลา 17.00 น พระอาจารย์ อลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ได้มาโปรดญาติโยมที่สอาดจิตต์ธรรมสถาน และเทศน์เรื่อง อิทธิบาท 4

อิทธิบาท 4 ตอนที่ 1 จาก 3

อิทธิบาท 4 ตอนที่ 2 จาก 3

อิทธิบาท 4 ตอนที่ 3 จาก 3

248059.jpg

ประโยชน์ของสมาธิ

ธรรมบรรยายโดย ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ วัดราชผาติการาม ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ของสมาธิ ตอนที่ 1 จาก 4

ประโยชน์ของสมาธิ ตอนที่ 2 จาก 4

ประโยชน์ของสมาธิ ตอนที่ 3 จาก 4

ประโยชน์ของสมาธิ ตอนที่ 4 จาก 4

20161130_111549.jpg
bottom of page