top of page
61 05 19 พิธีบวงสรวงเพื่อสร้างสมเด็จองค์ปฐม.jpg

อุทยานสมเด็จองค์ปฐม
(ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองแก้ว)

เลขที่ 54/6 หมู่ 6 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210 โทรศัพท์ 0899919394

กำลังดำเนินการสร้างสมเด็จองค์ปฐม หน้าตักประมาณ 10 เมตร ความสูงประมาณ 16 เมตร

เป็นสถานปฏิบัติธรรมในแนวทางสติปัฏฐาน 4 อันเป็นหลักปฏิบัติภาวนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ ซึ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เจริญรอยตามนี้ก็มี คือ พระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโร) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต, หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นต้น ตลอดถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน อีกหลายรูป สืบต่อๆกันมา

Sphere on Spiral Stairs
Sandstone

กลุ่มคนผู้มีศรัทธาและปัญญาได้ทำการสร้างพระใหญ่หน้าตักไม่ต่ำกว่า 4 ศอกมาแล้ว 21 องค์ อย่างต่อเนื่องโดยตลอดตั้งแต่ปี 2543 จนมาถึงปัจจุบัน และประดิษฐานอยู่ตามจังหวัดต่างๆ โดยการริเริ่มและนำโดย พ.ต.อ.สุรพล วิเศษมงคลชัย ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างอย่างไรนั้น ท่านสามารถคลิกเข้าดูได้

พระพุทธเมธังกร.jpg

ประวัติอันเป็นตำนาน

กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งรวมตัวกันสร้างพระใหญ่ ใช้ชื่อกลุ่ม "คนสร้างพระ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์" มีกุศลเจตนาจักสร้างพระใหญ่ให้ได้ 28 พระองค์ มาบัดนี้ได้มีดำริร่วมกันว่าพระพุทธรูปหน้าตัก 10 ศอก 7 องค์ที่จะครบ 28 พระองค์นั้น จะประดิษฐานที่สถานปฏิบัติธรรมที่จะช่วยกันสร้างและพัฒนาขึ้นมา และได้รวบรวมปัจจัยทุนทรัพย์ซื้อที่ดินได้ประมาณ 30 ไร่ ที่ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จึงเป็นที่มาของชื่อสถานปฏิบัติธรรม " พุทธสถาน พระพุทธเจ้า 7 พระองค์ " และในลำดับต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุทยานสมเด็จองค์ปฐม สถานปฏิบัติธรรมเมืองแก้ว"

20170320_125644.jpg
20220329_1448281648695576.jpg

การสร้างสมเด็จองค์ปฐมบรมศาสดามหารัตนไตรโลกนาถ ณ พุทธอุทยานสมเด็จองค์ปฐม เมืองแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี โดยคณะศรัทธาพร้อมด้วยปัญญาอันประกอบด้วยกุศลเจตนา ได้มาร่วมสร้างเพื่อเป็นพื้นฐานที่มั่นคงต่อความเจริญงอกงามทั้งทางโลกและทางธรรม ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานโดยง่ายฉับพลัน

Green and Purple Abstract
20220627_124530.jpg

กิจกรรมต่างๆ

65 06 27 ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากยูซานา ประเทศไทย

65 06 27 บริจาคสิ่งของ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ

65 06 28 สังสรรค์น้ำสมุนไพรกระเทียม ครั้งที่ 3

65 07 03 งานบุญ ๑๐๐ วันแม่อรพรรณ วิเศษมงคลชัย

65 09 07 สมเด็จองค์ปฐม - เจดีย์พระธาตุพนม

65 09 05 อัญเชิญพระอุรังคธาตุ - เจดีย์พระธาตุพนม

65 10 17 จากพุทธรัตนะ สู่ พุทธสุวรรณะ พระธาตุพนม

65 11 06 เตรียมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

65 12 03 สังสรรค์น้ำสมุนไพรขิงกระเทียม ครั้งที่ 4

66 01 28 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 5 มีนาคม 66

66 01 29 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและถวายรัตนชาติ

66 02 05 อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้า28พระองค์

66 03 04 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่สงฆ์

60 04 01 รมควันยาเหนือ ณ วัดบ้านทวน1680965767.jpg

เป็นพิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยวิธีการรมควันจากยาเส้นทางเหนือที่หาซื้อได้ทั่วไป พร้อมด้วยการสวดมนต์บทอันเป็นมงคลต่างๆ

20230325_1614451687688877.jpg

การแปรสภาพอัฐิเพื่อนำไปฉาบเป็นเนื้อองค์พระพุทธปฏิมากร ด้วยความปรารถนาว่า อานิสงส์ผลบุญนี้จักส่งผลให้ผู้วายชนม์ไปสู่สุคติ

Northern Lights
bottom of page