top of page
pong.png

พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ เตชะธัมโม

สถานปฏิบัติธรรมถ้ำตุ๊ปู่

ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

คำปราศรัยของ

พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ เตชะธัมโม

เนื่องในโอกาสรับถวายใบประกาศเกียรติคุณ

“Global 500 Roll of Honour”

ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิถุนายน 2533

ที่ประเทศเม็กซิโก

“นับเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ที่สหประชาชาติ

ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงในเรื่องสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะในเรื่อง “ป่าไม้”

ความอยู่รอดของชีวิตทุกชีวิต แท้จริง

ขึ้นกับความดำรงอยู่ของ “ป่าไม้”

ที่เป็นเช่นนี้เพราะป่าไม้เป็นตัวสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินเป็นปัจจัยควบคุมให้เกิดความสมดุลของดินฟ้าอากาศเป็นตัวสร้างความชุ่มชื้น และทำให้ฝนตกตามฤดูกาล อีกทั้งเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิและสภาพอากาศของโลกให้อยูในภาวะปกติ”

พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ เตชะธัมโม

ชาตะ 20 กรกฎาคม 2475

มรณภาพ 23 กันยายน 2558

สิริรวมอายุ 83 ปี

สถานปฏิบัติธรรมถ้ำตุ๊ปู่

ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

 

“ด้วยจิตสำนึกที่ว่าป่าไม้

เป็นชีวิตของแผ่นดินและชีวิตของโลก

และป่าไม้ที่เป็นชีวิตของแผ่นดินและชีวิตของโลก

ก็คือธรรมะของแผ่นดิน เป็นธรรมะของโลก”

พิธีประชุมเพลิง

พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ เตชะธัมโม

ณ สถานปฏิบัติธรรมถ้ำตุ๊ปู่

ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

พิธีเก็บอัฐิธาตุ

พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ เตชธัมโม

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ณ สถานปฏิบัติธรรมถ้ำตุ๊ปู่

ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

โดยคณะพระภิกษุได้ทำการแบ่งเป็น ๕ ส่วน

เพื่อนำไปโปรยคืนสู่ธรรมชาติป่าเขา ลำธาร

ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์

pong1.png

“ชีวิตของเรามีธรรมชาติอยู่ ๒ ส่วนคือ

ธรรมชาติฝ่ายกายกับธรรมชาติฝ่ายจิต

ธรรมชาติฝ่ายกายหมายถึงรูปธรรมหรือวัตถุ

จะต้องมีสิ่งหล่อเลี้ยง เช่น ปัจจัย ๔ และสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่

เราไม่สามารถที่จะแยกชีวิตในส่วนกายที่เป็นรูปธรรมกับวัตถุว่า

เป็นคนละเรื่อง คนละสิ่งคนละอย่าง จริง ๆแล้วเป็นธรรมฝ่ายเดียวกัน

ส่วนธรรมชาติฝ่ายจิตทำหน้าที่รู้สึกนึกคิดและต้องการ
จิตของเราเองก็ดี ของชุมชน ของสังคม หรือของสัตว์ทุกประเภท

ล้วนแต่ทำหน้าที่เช่นเดียวกัน


ธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมก็ทำหน้าที่ไปตามกฎของธรรมชาติฝ่ายรูปธรรม
ธรรมชาติฝ่ายจิตก็ทำหน้าที่ไปตามกฎของธรรมชาติฝ่ายจิต

เราไม่สามารถแยกกันได้

ธรรมชาติฝ่ายรูปธรรมก็ปรุงแต่งตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติฝ่ายรูปธรรม
ธรรมชาติฝ่ายนามธรรมก็ปรุงแต่งตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติฝ่ายนามธรรม


ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว ความรู้สึก จิตสำนึก

และแนวความคิดที่เป็นธรรมก็จะเริ่มปรากฏขึ้น
มันอยู่ตรงนี้เอง โลกีย์กับธรรม มันแบ่งกันอยู่ที่ความรู้สึก

ไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่น ไม่ได้อยู่ที่สิ่งอื่น.....”

2015-11-18 14.41.49.jpg

ค่ายปฏิบัติธรรม

ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

จัดปีละครั้งในช่วงระหว่างเดือนเมษายน ในคลิปวีดิโอนี้ อยู่ในปี พ.ศ.2530 และ 2531 ณ สถานปฏิบัติธรรมถ้ำตุ๊ปู่ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นำการฝึกฝนปฏิบัติโดย พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ เตชะธัมโม

เป็นการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา ลำธาร ที่เป็นบรรยากาศเกื้อกูลต่อชีวิตส่วนกายและชีวิตส่วนจิต สงบร่มเย็น ช่วยให้การฝึกฝนปฏิบัติเป็นไปด้วยดี พร้อมทั้งท่านพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมชี้แนะนำในส่วนของการปฏิบัติทางจิตอย่างตรงประเด็น และตอบคำถามอย่างชัดเจนตรงไปตรงมา

bottom of page