พระเจ้าห้าพระองค์

ประวัติการสร้าง
พระเจ้า 5 พระองค์ 3 สมัย
วัดกาสา ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เป็นที่อัศจรรย์เมื่อพระธาตุเสด็จ

Book พระเจ้าห้าพระองค์2.jpg

บันทึกความทรงจำ ที่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัว พร้อมเนื้อหาอ้างอิงทางหลักธรรม เพื่อส่งเสริมศรัทธาปสาทะให้เจริญงอกงามในทางสติปัญญา อันนำมาซึ่งความรู้ ความเข้าใจในความเป็นไปของชีวิตและโลกมากยิ่งขึ้นโดยลำดับ เหตุการณ์เรื่องราวนี้ผ่านไปประมาณ 26 ปีแล้ว แต่ยังคงอยู่ในความทรงจำอย่างชัดเจน ก็เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่ยังความปิติสุขประทับใจ อันยังคงส่งผลให้มีพลังในการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา ก็เนื่องด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้นในอดีตที่ประสบพบพานมานั้น เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เหนือความคิดจินตนาการอย่างธรรมดา ๆทั่วไป