การพูด อภิปรายหน้าชั้น

“ข้อคิด คำคม สุภาษิต คติธรรม”

สารพันปัญหาทางธรรม ชีวิตและสังคม

วิชา "ชีวิตติดปัญญา" (Wisdom of Living)

รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหศาสตร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ณ ห้องประชุม ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การนำเสนอ  ถามตอบ

แสดงความคิดเห็น  คุ้ยเขี่ยประเด็น

เสริมสร้างกระบวนการ  เรียนรู้ พัฒนา

Address

Bangkok, Thailand

Welcome to Thailand

  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

The Land of Smiles

Copyright©2017-11-16 by www.mindcreation.org   The world will exist or not exist. Without perception of Mind. There is no meaning. Artistic world because of beautiful mind.