การพูด อภิปรายผ่านระบบออนไลน์ (Online)

“ข้อคิด คำคม สุภาษิต คติธรรม”

สารพันปัญหาทางธรรม ชีวิตและสังคม

วิชา "พุทธบัณฑิตจุฬาฯ สง่างาม" (CU Smart Buddhist Graduates)

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

รายวิชากลุ่มมนุษยศาสตร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

การฆ่าสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็กบาปเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด?

ตัณหา ราคะ ความหมายและความแตกต่างคืออะไร?

ทำไมการเช่าพระ ถึงเรียกว่าการเช่า

เวรกรรมมีจริงหรือไม่ ทำไมคนทำชั่วจึงยังเจริญรุ่งเรือง

ถ้าเราฆ่าสัตว์แบบไม่รู้ตัวจะเป็นบาปหรือไม่?

การทำการุณยฆาตถือเป็นบาปหรือไม่?

มีหลักธรรมใดบ้างที่สามารถรับมือกับความผิดหวังต่าง ๆ

ในคำสอนของทุกกลุ่มสำนักใหญ่มีมรรค อยู่ในนั้นด้วยใช่หรือไม่

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำตัวก่อนหรือไม่?

โยนิโสมนสิการ คือการคิด วิปัสสนา ไม่ให้คิด ต่างกันอย่างไร?

กรรมเก่าคืออะไร มีจริงหรือไม่?

นรกกับสวรรค์มีจริงหรือไม่?

นั่งสมาธิ นั่งวิปัสสนา และนั่งกรรมฐาน เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร?

“ภรรยาอยู่ทิศเบื้องหลัง” เหมาะสมกับยุคสมัยหรือไม่?

คนพิการ เป็นการลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์หรือไม่?

จุดเริ่มต้นของกรรมนี้มาจากอะไร?

ทำบุญสังฆทาน แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญกุศลอย่างไร?

Address

Bangkok, Thailand

Welcome to Thailand

  • Google+ Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Twitter Social Icon

The Land of Smiles

Copyright©2017-11-16 by www.mindcreation.org   The world will exist or not exist. Without perception of Mind. There is no meaning. Artistic world because of beautiful mind.