top of page

การพูด อภิปรายหน้าชั้น

“ข้อคิด คำคม สุภาษิต คติธรรม”

สารพันปัญหาทางธรรม ชีวิตและสังคม

วิชา "ชีวิตติดปัญญา" (Wisdom of Living)

รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสหศาสตร์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ณ ห้องประชุม ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาพุทธบัณฑิต_7มิย_180607_0013.jpg

ปัญหาก็เหมือนเม็ดทราย ถึงมีมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว

ความสวยงามของความสูญเสีย

เสียงร้องของชีวิตที่ไม่มีใครได้ยิน

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

ความสุขคือ อะไร?

ทุกข์ไม่หาย หรือว่าเราไม่ปล่อย

มีวิธีสร้างกำลังใจในการเรียนอย่างไร?

จะใช้ชีวิตอย่างไรให้คุ้มค่า?

จะสร้างสำนึกแห่งความกตัญญูได้อย่างไร?

รู้สึกเครียดเพราะความคาดหวังจากคนรอบข้าง

จะมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสุนัขจรจัดได้อย่างไร?

ทำไมเราถึงต้องทานเนื้อสัตว์ ในเมื่อเราเห็นคนฆ่าสัตว์ เรายังรู้สึกสงสาร

การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร?

ทำไมความตายเป็นเรื่องไม่ควรพูดในสังคม

มีวิธีการอย่างไร ในการจัดการความเครียดในชีวิตประจำวัน

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น เป็นความจริงหรือไม่?

อยู่คนเดียวยังไงให้มีความสุข

เป็นคนประหยัดเกินไป จนใช้ชีวิตไม่เป็นปกติเหมือนคนอื่น

คุณคิดว่าความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิงในสังคมไทยปัจจุบันมีอยู่จริงหรือไม่?

การโดนเหยียดหยามจากสังคม หรือรับไม่ได้ของครอบครัวของบุคคลที่เป็นเพศที่สาม

จะเริ่มต้นก่อนการอ่านเตรียมตัวยังไง ให้มีสมาธิและอ่านเข้าใจ

ควรทำอย่างไรกับช่องว่างระหว่างวัย ระหว่างพ่อแม่กับลูก

เคยถูกโดนมองข้าม หรือเคยรู้สึกไร้ตัวตนไหม แล้วจัดการกับความรู้สึกแย่ ๆเหล่านี้อย่างไร?

หากรู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลย จะแก้ปัญหานี้อย่างไร?

ใช้ชีวิตอย่างไร ให้มีความสุข

ะทำอย่างไร หากเราต้องทำงานรวมกลุ่มกับคนที่มีความคิดเห็นและทัศนคติต่างกับเรา

อะไรคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดสำหรับมนุษย์

หากคนรู้จักของท่านกำลังเป็นโรคซึมเศร้า จะมีวิธีการช่วยเหลือแนะนำอย่างไร?

แล้วมันจะผ่านไป

ไม่มีใคร ก็ยังมีตัวเอง

มีสติ รู้ตัวตลอดเวลา

ขอวิธีเลิกคิดลบกับตัวเอง เช่น ฉันเป็นคนไม่เก่ง ฉันเป็นคนไม่ดี

วิธีออกจากอบายมุขในแบบของตัวเอง

ในสังคมที่ผู้ใหญ่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก ควรมีวิธีการอย่างไรให้เขายอมรับ

เราเกิดมาทำไมกัน?

เราสามารถนำหลักไตรลักษณ์ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?

หากเราเป็นคนแคร์ความรู้สึกมากเกินไป จนทำบางอย่างไม่ถูกต้อง เราต้องทำยังไง?

ทำอย่างไร หากรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

ถ้ามีงานหรือหน้าที่เราสนใจหรือชอบมาก ๆ อยากได้รับโอกาสนั้น แต่ความสามารถไม่เพียงพอ

จะสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าได้อย่างไร?

ทำอย่างไรจึงสามารถปล่อยวาง ไม่คิดอคติและไม่โกรธกับคนที่เคยดูถูกเรา

ความอยากได้อยากมีจัดเป็นตัณหาหรือฉันทะ และจะจัดการอย่างไร?

เราจะสามารถรับมือกับผู้ใหญ่ที่ชอบคิดว่าตัวเองถูกเสมอเพราะอาบน้ำร้อนมาก่อนได้อย่างไร?

เชื่อในธรรมะ แต่ไม่เชื่อในศาสนา เป็นเรื่องที่แปลกไหม?

ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเลือกปรินิพพานที่เมืองกุสินารา?

อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ จะรับได้จริงหรือไม่?

เมื่อมีอารมณ์โกรธ จะสามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้อย่างไร?

การโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจเป็นบาปไหม?

การกลับชาติมาเกิด การระลึกชาติได้ มีจริงหรือไม่ อย่างไร?

พุทธศาสนาสามารถช่วยส่งเสริมในการลดความขี้เกียจได้ไหม และอย่างไร?

เพชฌฆาตทำตามหน้าที่ เป็นบาปหรือไม่?

เวลานั่งสมาธิ เราจะทราบได้อย่างไรว่า ร่างกายที่เราพิจารณา ไม่ใช่สิ่งที่เรานึกคิดไปเอง

การใช้ชีวิต เราจะมีวิธีการปล่อยวางอย่างไร?

ถ้ามีความรู้สึก ไม่รักพ่อแม่ จะบาปไหม?

การบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ พ่อแม่จะมีบุญมากจริงหรือไม่?

ความต้องการที่จะหลุดพ้น ถือเป็นความอยากความยึดมั่นที่จะหลุดพ้นหรือไม่?

ทุกศาสนา เมื่อตายไปแล้ว ลงนรกและขึ้นสวรรค์ ที่เดียวกันหรือไม่?

พุทธศาสนาสอนให้ฝืนกฎธรรมชาติหรือไม่ เพราะหากทุกคนบวชแล้ว มนุษย์จะสืบเผ่าพันธุ์ได้อย่างไร?

เมื่อเพื่อนรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิต เราควรใช้ธรรมะแนะนำอย่างไร?

ในศาสนาพุทธมีชนชั้นหรือไม่?

ต้องการช่วยเพื่อนที่หลงผิด ควรทำอย่างไร?

ถ้าเรากลัวสิ่งเร้นลับ เราจะจัดการอย่างไร?

การประสบความสำเร็จในทางพระพุทธศาสนา อยู่ตรงไหน?

พระพุทธศาสนาจะช่วยแก้ปัญหาการเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนได้อย่างไร?

ละเมอต่อว่าคนอื่น แล้วคนอื่นเสียใจ เป็นบาปหรือไม่?

ศีลข้อแรก ที่ห้ามฆ่าสัตว์นั้น มีการครอบคลุมไปถึงการห้ามรับประทานเนื้อสัตว์หรือไม่?

เราจะมีวิธีการโน้มน้าวคนอื่นให้รักษาศีล 5 ได้อย่างไร?

เราสามารถหนีกรรมเก่าหรือตัดกรรมได้จริงหรือไม่?

คิดว่าพระเวสสันดรชาดกเป็นเรื่องจริงหรือไม่? ทำไมการบริจาคบุตรของพระองค์จึงเป็นกุศลใหญ่หลวง?

ชาตินี้เกิดเป็นสุนัข ชาติหน้าเกิดเป็นอะไร?

ทำไมเราถึงจำอดีตชาติไม่ได้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า มีการเวียนว่ายตายเกิดจริง

ทำไมต้องพยายามที่จะพ้นทุกข์ เพราะอย่างไร เราก็เป็นไปตามสัญชาตญาณ

ภพภูมิมีจริงหรือไม่?

มีเจตนาเพื่อป้องกันตัวจากการถูกทำร้าย และพลาดทำให้สัตว์เสียชีวิต จะถือว่าผิดศีลหรือไม่?

บทสรุปการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การพัฒนา

bottom of page